جشن سده

جشن سده، جشن زمستان یا جشن آتش چیست؟ جشن سده  از مهم‌ترین جشن‌های زرتشتیان است که در تاریخ دهم بهمن ماه (یا آبان روز از بهمن ماه) برگزار می‌گردد. در این جشن زرتشتیان به ستایش اهورامزدا و پایکوبی می‌پردازند و همراه با آن، عده‌ای نیز به نواختن ساز مشغول می‌شوند. در این جشن باستانی خواندن شاهنامه نیز رواج دارد. جشن سده در گذشته به‌همراه جشن‌های نوروز و مهرگان، از مهم‌ترین مراسم در ایران باستان بوده است؛ گرچه امروزه این مراسم را با گستردگی قدیم برگزار نمی‌کنند، برای زرتشتیان در همه نقاط جهان، این جشن اهمیت خود را حفظ کرده است.…

ادامه خواندنجشن سده

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد