دنبال کنید :

ویژگی های قالب

موقعیت های ماژول

این قالب همراه با سیستم چیدمان فوق عالی برای ایجاد هر نوع نوار کناری یا چیدمان ویجت مناسب است. شما می توانید به راحتی موقعیت و عرض نوار کناری را در مدیریت قالب تنطیم کنید. ماژول ها می توانند سبک های مختلفی داشته باشند و می توانند در هر موقعیتی که توسط این قالب ارائه می شود قرار گیرند. هر موقعیت طرح خود را دارد. شما می توانید ویدجت ها را کنار هم قرار دهید، یا طرح چیدمان خود را انتخاب کنید. ویجتها را در دستگاههای موبایل نمایش دهید یا پنهان کنید، در حالی که گرید کاملا با طرح شما سازگار است.

Toolbar
toolbar-l toolbar-r
logo/logo-small
menu
search
hero
breadcrumbs
top-a
1 2 3 4 5 6
top-b
1 2 3 4 5 6
sidebar-a
main-top
component
grid
coming-soon-center
coming-soon-bottom
main-bottom
sidebar-b
bottom-a
1 2 3 4 5 6
bottom-b
1 2 3 4 5 6
footer
1 2 3 4 5 6
copyright


برخی از ماژول ها در نگاه اول قابل مشاهده نیستند. برای مثال: modal-amodal-bmodal-cmodal-dmodal-emodal-f اینها modal-*ماژولهایی هستند که برای نمایش ماژول در پاپ آپ استفاده می شوند. موقعیت debug رای بارگیری ماژول های منحصر به فرد یا اضافه کردن کد به صفحه استفاده می شود.

لطفا کلمه مورد نظر را وارد و سپس اینتر را بزنید
لطفا کلمه مورد نظر را وارد و سپس اینتر را بزنید