دنبال کنید :

با استفاده از قابلیت ویدیو میتوانید ، فایل های ویدیویی موجود در سایت یوتیوب ، ویمیو و.. را در سایت خود به نمایش در آورید.

ویـــــــدئو شمـــــاره 1

ویــــمیــو - Vimeo

یـــــوتــیوب - Youtube

لطفا کلمه مورد نظر را وارد و سپس اینتر را بزنید
لطفا کلمه مورد نظر را وارد و سپس اینتر را بزنید