دنبال کنید :

پنجره پاپ آپ

توسط قابلیت modal popup میتوانید یک دکمه با قبلیت لینک دهی بسازید که با کلیک روی آن عکس ، متن و ویدئو نمایش دهد.

لطفا کلمه مورد نظر را وارد و سپس اینتر را بزنید
لطفا کلمه مورد نظر را وارد و سپس اینتر را بزنید