دنبال کنید :

توسط قابلیت نقشه گوگل میتوانید مکان خود را در هرجایی نمایش دهید. برای اینکار نیاز بهlatitude and longitudeمثل . 40.7324319, -73.82480799999996 دارید که توسط سایت latlong میتوانید latitude and longitude مکان مورد نظر خود را بدست بیاورید و یکی از چهار حالت نقشه راه ، ماهواره ای ، ترکیبی و زمینی نمایش دهید

نقشه راه

ترکیبی

ماهواره

زمینی

لطفا کلمه مورد نظر را وارد و سپس اینتر را بزنید
لطفا کلمه مورد نظر را وارد و سپس اینتر را بزنید