دنبال کنید :

اعداد متحرک

توسط قابلیت Animated Number میتوانید هر مقدار عدد را به صورت متحرک نمایش دهید. از صفر تا هر مقدار دلخواهی را میتوانید وارد کنید.همچنین میتوانید مقدار انیمیشن اعداد را برحسب میلی ثانیه وارد کرده و نتیجه را مشاهده کنید.

0
طراحی
0
کافه
0
قالب
0
پاسخ ها
0
پروژه ها
0
کافه
0
خط کد
0
صفحات وب
لطفا کلمه مورد نظر را وارد و سپس اینتر را بزنید
لطفا کلمه مورد نظر را وارد و سپس اینتر را بزنید