راهکار های ایران رسانک برای ارتباط سازمان ها با کاربران

امروزه در سازمان ها نیاز به شناخت و درک متقابل برای ایجاد رابطه بهینه و توسعه تفاهم با  دیگر نهادها و عموم مردم به عنوان یک اصل اساسی پذیرفته شده است. این فرایند که به منظور تسهیل حرکت در مسیر نیل به اهداف سازمانی شکل می گیرد، روابط عمومی نام گرفته است.

روابط عمومی با شناسایی امکانات و شرایط محیط بیرون سازمان و پیوند دادن آنها باشرایط درونی، می تواند اجرای فرامین و پیگیری اهداف سازمان را آسان تر نموده و ارتباط تاثیر گذاری با جامعه برقرار نماید. روابط عمومی هوشمند با استفاده از تکنولوژی های روز ارتباطی فضای حاکم بر محیط درون سازمانی را مدیریت می کند و جریان اندیشه سازی و تصمیم گیری های اجتماعی را در جهت اهداف و منافع سازمان تحت تاثیر قرار می دهد. یکی از ابزار های کارآمد ارتباطی که می توان به عنوان رسانه ی مستقل و با نفوذ هر سازمان به کار گرفته شود سامانه پیام کوتاه است.

تکنیک های به کار گیری رسانه پیام کوتاه:

  • انتشار اخبار سازمان:

نمونه:  بازدید استاندار محترم و هیئت همراه از سازمان، فردا ساعت 9 صبح حضورخبرنگاران و اصحاب رسانه موجب امتنان است

  • دریافت پیشنهادات، انتقادات و گزارش های مردمی

*فراخوان مراسم و همایش های علمی فرهنگی

  • افکار سنجی پیامکی با جامعه آماری روشن وقابل استناد:

نمونه:   نظر شما در مورد نحوه پاسخگویی کارکنان سازمان چیست؟

1-خیلی خوب 2-خوب 3-متوسط 4-ضعیف

  • ارسال پیام تبریک و تهنیت مناسبت ها
  • ارسال پیام انگیزشی به کارکنان
  • ارسال پیام های تربیتی به خانواده های کارکنان:

نمونه:   هدف تربیت، مطیع بودن کودک نیست بلکه یاری رساندن به کودک است تا خود را دربیابد

برچسب‌ها: بدون برچسب

دیدگاه ها بسته شده اند.