دفتر مرکزی: 03137734476

اصفهان – خیابان آیت الله مدرس نجفی – نبش کوچه زرنگار [4] – ساختمان 20 – واحد 3

*******************************

دفتر فروش: 03137733192

اصفهان – خیابان آیت الله مدرس نجفی – نبش کوچه زرنگار [4] – ساختمان 20 – واحد 4

تلفن پشتیبانی و فروش:     02128423540 

                                     03191003540

*******************************

حسابداری و بخش مالی:      02128424037

*******************************

کارشناسان فروش:             03191003541 – 03191003542 – 03191003543 – 03191003544 – 03191003546

 

ساعت کاری بخش فروش:

شنبه: 9:00 الی 14:00

یکشنبه: 9:00 الی 14:00

دوشنبه: 9:00 الی 14:00

سه شنبه: 9:00 الی 14:00

چهارشنبه: 9:00 الی 14:00

پنجشنبه: 9:00 الی 14:00

جمعه: تعطیل

تعطیلات رسمی: تعطیل

 

ساعت کاری بخش پشتیبانی:

شنبه: 8:00 الی 22:00          تلفنی                     آنلاین: 24 ساعته

یکشنبه: 8:00 الی 22:00       تلفنی                      آنلاین: 24 ساعته

دوشنبه: 8:00 الی 22:00       تلفنی                      آنلاین: 24 ساعته

سه شنبه: 8:00 الی 22:00     تلفنی                     آنلاین: 24 ساعته

چهارشنبه: 8:00 الی 22:00     تلفنی                     آنلاین: 24 ساعته

پنجشنبه: 8:00 الی 22:00      تلفنی                     آنلاین: 24 ساعته

جمعه: 9:00 الی 13:00          تلفنی                     آنلاین: 24 ساعته

تعطیلات رسمی: 9:00 الی 13:00    تلفنی              آنلاین: 24 ساعته